Kumuha ka rin naman ng sibat, at tumigil ka sa daan laban sa kanila na nagsisihabol sa akin: sabihin mo sa aking kaluluwa, Ako'y iyong kaligtasan. It has forty verses, each with one or sometimes two direct statements. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. 13Nguni't tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo: aking pinagdalamhati ang aking kaluluwa ng pagaayuno; at ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. Promise that you will save me. A study in Psalm 35: 1 – 28 Psalm 35: 1 – 28 The Avenger A Psalm of David. and put on your armour! In John 15:25, Jesus quotes Psalm 35:19 and 69:4. Mangahiya nawa sila, at madala sa kasiraang puri ang nagsisiusig sa aking kaluluwa: mangapabalik sila, at mangalito silang nagsisikatha ng aking kapahamakan. 26Mangapahiya nawa sila, at mangalito na magkakasama ang mga nangagalak sa aking pagkapahamak: manganamit nawa ng kahihiyan at kasiraang puri ang nangagmamalaki laban sa akin. Ako'y nagasal na tila aking kaibigan o aking kapatid: ako'y yumuyukong tumatangis na tila iniiyakan ang kaniyang ina. 14 12 Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. Fight against those people who are fighting against me. 25 In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. PS 35:5 Let them be as chaff before the wind: and let the angel of the LORD chase them. May those who try to kill me be defeated and disgraced! The Holy Bible has many passages that can uplift your mind and heart, giving you the strength you need to get through each day. 22 3Kumuha ka rin naman ng sibat, at tumigil ka sa daan laban sa kanila na nagsisihabol sa akin: sabihin mo sa aking kaluluwa, Ako'y iyong kaligtasan. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for my help! Like any passage from any scripture, there are many ways to interpret this. 5Maging gaya nawa sila ng ipa sa unahan ng hangin, at itaboy sila ng anghel ng Panginoon. A Psalm of David. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sapagka't sila'y hindi nangagsasalita ng kapayapaan: kundi sila'y nagsisikatha ng mga magdarayang salita laban sa mga tahimik sa lupain. Psalm 105 Thanksgiving All Year. It is also true that the tradition as to which psalms are "Davidic" remains somewhat indefinite, and some "Davidic" psalms seem clearly to reflect later situations (see, e.g., Ps 30 title -- but see also note there; and see introduction to Ps 69 and note on Ps 122 title). to stop the people who are chasing me. Kumilos ka, at ikaw ay gumising upang gawan ako ng kahatulan, sa aking usap, Dios ko at Panginoon ko. Cuz we look at Psalm 35. 28 At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran, at ng pagpuri sa iyo sa buong araw. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan: aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. Absalom was David’s son, who wanted to be king in David’s place. Psalm 35:13, 14. Psalm 104:24-35 Bird Song. Kumuha ka rin naman ng sibat, at tumigil ka sa daan laban sa kanila na nagsisihabol sa akin: sabihin mo sa aking kaluluwa, Ako'y iyong kaligtasan. 24 Lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Panginoon, sino ang gaya mo, na inililigtas ang dukha doon sa totoong malakas kay sa kaniya, Oo, ang dukha at ang mapagkailangan sa sumasamsam sa kaniya? 21Oo, kanilang ibinuka ng maluwang ang kanilang bibig laban sa akin; kanilang sinasabi: Aha, aha, nakita ng aming mata. 3 8Dumating nawa sa kaniya ng walang anoano ang pagkapahamak; at hulihin nawa siya ng kaniyang silo na kaniyang ikinubli: mahulog nawa siya sa ikapapahamak niya. In the psalm David asks God to fight for him. David wrote this song. A Prayer for Help - Oppose those who oppose me, LORD, and fight those who fight against me! 27 Mga saksing masasama ay nagsisitayo; sila'y nangagtatanong sa akin ng mga bagay na di ko nalalaman. Psalm 105:1 The Salt Of Gratitude. A Psalm of David. 17 1 Lord, speak against those people who speak against me. Iyong nakita ito, Oh Panginoon; huwag kang tumahimik, Oh Panginoon, huwag kang lumayo sa akin. 2Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. 7 35. Maging madilim nawa, at madulas ang kanilang daan, at habulin sila ng anghel ng Panginoon. Maging gaya nawa sila ng ipa sa unahan ng hangin, at itaboy sila ng anghel ng Panginoon. Since Jesus and Paul quoted verses from these imprecatory psalms, it proves those psalms were inspired by God and counters any allegation that they were sinful or selfish prayers of revenge. 6Maging madilim nawa, at madulas ang kanilang daan, at habulin sila ng anghel ng Panginoon. The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. 10 24Hatulan mo ako, Oh Panginoon kong Dios, ayon sa iyong katuwiran; at huwag mo silang pagalakin sa akin. Mangapahiya nawa sila, at mangalito na magkakasama ang mga nangagalak sa aking pagkapahamak: manganamit nawa ng kahihiyan at kasiraang puri ang nangagmamalaki laban sa akin. Trivia: Moses wrote Psalms chapter 90. 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. 4 Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. 26 3 Also draw out the spear and stop those who pursue me. Psalm 105:17 Sent By God. 9 2 Take hold … Psalm 37 is an exceptionally helpful and practical psalm, in that it consistently offers clear guidance to us in our spiritual life and our human situations. 7Sapagka't walang kadahilanan ay ipinagkubli nila ako ng kanilang silo sa hukay, walang kadahilanan ay nagsihukay sila para sa aking kaluluwa. 25Huwag silang magsabi sa kanilang sarili: Aha, nasa namin: huwag silang magsabi: Aming sinakmal siya. A Psalm of David. May those who seek my life be disgraced and put to shame; may those who plot my ruin be turned … Psalm 106 You May Get What You Pray For. 22Iyong nakita ito, Oh Panginoon; huwag kang tumahimik, Oh Panginoon, huwag kang lumayo sa akin. Psalm 105:2 Good Gossip. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. Mga Awit 37:25 - Ako'y naging bata, at ngayo'y matanda; gayon ma'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. May those who plot against me be turned back and confused! Psalm 105:1-5 Thanks, God! This is a fruit of the old enmity in the seed of the serpent against the Seed of the woman. Lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Panginoon, sino ang gaya mo, na inililigtas ang dukha doon sa totoong malakas kay sa kaniya, Oo, ang dukha at ang mapagkailangan sa sumasamsam sa kaniya? 4Mangahiya nawa sila, at madala sa kasiraang puri ang nagsisiusig sa aking kaluluwa: mangapabalik sila, at mangalito silang nagsisikatha ng aking kapahamakan. Saul was king of Israel before David. : 1 Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. Salmo 35# Salmo 35 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang Salmo ni David.Dalangin para Tulungan Panginoon, kontrahin nʼyo poang mga kumukontra sa akin.Labanan nʼyo ang mga kumakalaban sa aki Psalm 35 Great Is the Lord. PS 35:5 Let them be as chaff before the wind: and let the angel of the LORD chase them. Paul also quoted an imprecatory prayer in Romans 11:9–10, which is a quote of Psalm 69:22–23. Psalm 105:17 Sent By God. Great Is the Lord Psalm 35. PS 35:3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. Commentary on Psalm 35:1-10 (Read Psalm 35:1-10) It is no new thing for the most righteous men, and the most righteous cause, to meet with enemies. 3 Draw out also the spear and javelin and close up the way of those who pursue and persecute me. Psalm 65: The psalm has a simple purpose: to express thanksgiving for rain and harvest, an appropriate subject in a farming economy. “What does Psalms 35 mean to you?” Psalms 35 is a rather lengthy passage, so I have pasted it down below. Psalm 105:2 Good Gossip. Psalm 35 King James Version (KJV). Maging gaya nawa sila ng ipa sa unahan ng hangin, at itaboy sila ng anghel ng Panginoon. 9At ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon: magagalak na mainam sa kaniyang pagliligtas. Psalms translation in English-Tagalog dictionary. PS 35:4 Let them be confounded and put to shame that seek after my soul: let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt. Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. Iginaganti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti, sa pagpapaulila ng aking kaluluwa. Hatulan mo ako, Oh Panginoon kong Dios, ayon sa iyong katuwiran; at huwag mo silang pagalakin sa akin. King James Bible,Psalm 23 - The Lord is My Shepherd,(Ezekiel 34:11-24; John 10:1-21){A Psalm of David. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. Huwag magalak sa akin na may kamalian ang aking mga kaaway; ni magkindat man ng mata ang nangagtatanim sa akin ng walang kadahilanan. 16 PS 35:3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. Iginaganti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti, sa pagpapaulila ng aking kaluluwa. Ia* pavăza şi scutul şi scoală-Te să-mi ajuţi! 1 Plead my cause, O LORD, with those who strive with me; Fight against those who fight against me. Huwag silang magsabi sa kanilang sarili: Aha, nasa namin: huwag silang magsabi: Aming sinakmal siya. }#Psalm23 #TheLordisMyShepherd At ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon: magagalak na mainam sa kaniyang pagliligtas. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan: aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. Since Jesus and Paul quoted verses from these imprecatory psalms, it proves those psalms were inspired by God and counters any allegation that they were sinful or selfish prayers of revenge. It gives various things that we are to take care not to do, and various things that we are to do, understanding that they are commanded by the Lord. My apologies these two different metaphors in providing this introduction. 19Huwag magalak sa akin na may kamalian ang aking mga kaaway; ni magkindat man ng mata ang nangagtatanim sa akin ng walang kadahilanan. 2 Take hold of shield and buckler and stand up for my help. Psalm … Psalm 105:1-5 Thanks, God! 1 Contend, O Lord, with those who contend with me; fight against those who fight against me! 3 Take your spears and throw them. Say to me, “I am your salvation.” May those who seek my life be disgraced and put to shame; may those who plot my ruin be turned back in dismay. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 1 Iligtas mo ang aking kaluluwa sa kanilang mga pagsira, ang aking sinta mula sa mga leon. Dumating nawa sa kaniya ng walang anoano ang pagkapahamak; at hulihin nawa siya ng kaniyang silo na kaniyang ikinubli: mahulog nawa siya sa ikapapahamak niya. 13.5k Likes, 426 Comments - VANESSA BLING/.PSALM:35 (@realvanessabling) on Instagram: “BlessingsThank you guys for the bday wishes.. #Vanessabling #love #music #heretostay” Sapagka't walang kadahilanan ay ipinagkubli nila ako ng kanilang silo sa hukay, walang kadahilanan ay nagsihukay sila para sa aking kaluluwa. -- This Bible is now Public Domain. Why is fasting referred to as being afflicted in Psalm 35. Psalm 105:1-6 A Handful Of Thorns. Nguni't pagka ako'y natisod sila'y nangagagalak, at nagpipisan: ang mga uslak ay nagpipisan laban sa akin, at hindi ko nalaman; 2 Yes, pick up your shield. Take your shield and armor and come to my rescue. 1 a Plead my cause, O Lord, with them that strive with me: b fight against them that fight against me. 17Panginoon, hanggang kailan titingin ka? Huwag magalak sa akin na may kamalian ang aking mga kaaway; ni magkindat man ng mata ang nangagtatanim sa akin ng walang kadahilanan. Of David. 1 Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. 35 Plead my cause, O Lord, with them that strive with me: fight against them that fight against me. Ako'y nagasal na tila aking kaibigan o aking kapatid: ako'y yumuyukong tumatangis na tila iniiyakan ang kaniyang ina. A Psalm of David. They provide an introduction. Gaya ng mga nanunuyang suwail sa mga kapistahan, kanilang pinagngangalit sa akin ang kanilang mga ngipin. Psalm 105:1-6 A Handful Of Thorns. Inspirational Bible Verses - Read inspirational quotes and Scripture from the Bible that can help encourage you in times of doubt, loss, mourning, sadness, or hopelessness. psalm translation in English-Tagalog dictionary. Psalm 35 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon: magagalak na mainam sa kaniyang pagliligtas. Kumilos ka, at ikaw ay gumising upang gawan ako ng kahatulan, sa aking usap, Dios ko at Panginoon ko. Let destruction come upon him at unawares; and let his net that he hath hid catch himself: into that … Iligtas mo ang aking kaluluwa sa kanilang mga pagsira, ang aking sinta mula sa mga leon. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa kanilang mga pagsira, ang aking sinta mula sa mga leon. 2 Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. 4 Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka't ikaw ay sumasa akin: ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin. Dumating nawa sa kaniya ng walang anoano ang pagkapahamak; at hulihin nawa siya ng kaniyang silo na kaniyang ikinubli: mahulog nawa siya sa ikapapahamak niya. Say to me, I am your deliverance! Nguni't tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo: aking pinagdalamhati ang aking kaluluwa ng pagaayuno; at ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. Oo, kanilang ibinuka ng maluwang ang kanilang bibig laban sa akin; kanilang sinasabi: Aha, aha, nakita ng aming mata. Magsihiyaw nawa ng kagalakan, at mangasayahan, ang nagsisilingap ng aking katuwiran: Oo, mangagsabi nawa silang palagi: Dakilain ang Panginoon, na nalulugod sa kaginhawahan ng kaniyang lingkod. Psalm 35 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC) Psalm 35 [A Psalm] of David. 35 Plead my cause, O LORD, with them that strive with me: fight against them that fight against me. Panginoon, hanggang kailan titingin ka? Psalm 35. 20 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. Mangapahiya nawa sila, at mangalito na magkakasama ang mga nangagalak sa aking pagkapahamak: manganamit nawa ng kahihiyan at kasiraang puri ang nangagmamalaki laban sa akin. We see the first three verses kind of set the tone. 10Lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Panginoon, sino ang gaya mo, na inililigtas ang dukha doon sa totoong malakas kay sa kaniya, Oo, ang dukha at ang mapagkailangan sa sumasamsam sa kaniya? : 1 Plead my cause, O LORD, with them that strive with me: fight against them that fight against me. 6 18 เพลงสดุดี 35:1 Thai: from KJV or when David’s son Absalom was fighting him. 23Kumilos ka, at ikaw ay gumising upang gawan ako ng kahatulan, sa aking usap, Dios ko at Panginoon ko. A study in Psalm 35: 1 – 28 Psalm 35: 1 – 28 The Avenger A Psalm of David. Psalm 35. 27Magsihiyaw nawa ng kagalakan, at mangasayahan, ang nagsisilingap ng aking katuwiran: Oo, mangagsabi nawa silang palagi: Dakilain ang Panginoon, na nalulugod sa kaginhawahan ng kaniyang lingkod. Its a prayer points to put you as a christian in an offensive mood. Psalm 35 prayer points is a warfare prayer points. Nguni't tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo: aking pinagdalamhati ang aking kaluluwa ng pagaayuno; at ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. Lift up your spear and war ax against those who pursue me. At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran, at ng pagpuri sa iyo sa buong araw. 11 Take up shield and armor; arise and come to my aid. Sapagka't sila'y hindi nangagsasalita ng kapayapaan: kundi sila'y nagsisikatha ng mga magdarayang salita laban sa mga tahimik sa lupain. : 2 Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. 15Nguni't pagka ako'y natisod sila'y nangagagalak, at nagpipisan: ang mga uslak ay nagpipisan laban sa akin, at hindi ko nalaman; 16Gaya ng mga nanunuyang suwail sa mga kapistahan, kanilang pinagngangalit sa akin ang kanilang mga ngipin. 35 Plead my cause, O LORD, with them that strive with me: fight against them that fight against me. 28At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran, at ng pagpuri sa iyo sa buong araw. 8 Psalm 35:27 “Let them shout for joy, and be glad, that favor my righteous cause: yea, let them say continually, Let the LORD be magnified, which hath pleasure in the prosperity of … 3 Also draw out the spear and stop those who pursue me. 14Ako'y nagasal na tila aking kaibigan o aking kapatid: ako'y yumuyukong tumatangis na tila iniiyakan ang kaniyang ina. 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. And they use two different metaphors. Paul also quoted an imprecatory prayer in Romans 11:9–10, which is a quote of Psalm 69:22–23. Brandish spear and javelin against those who pursue me. Iyong nakita ito, Oh Panginoon; huwag kang tumahimik, Oh Panginoon, huwag kang lumayo sa akin. Psalm 35:1-28—Read the Bible online or download free. (translation: Tagalog… : 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. Oo, kanilang ibinuka ng maluwang ang kanilang bibig laban sa akin; kanilang sinasabi: Aha, aha, nakita ng aming mata. Sapagka't walang kadahilanan ay ipinagkubli nila ako ng kanilang silo sa hukay, walang kadahilanan ay nagsihukay sila para sa aking kaluluwa. Prepare to fight and give me help! Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei! Hatulan mo ako, Oh Panginoon kong Dios, ayon sa iyong katuwiran; at huwag mo silang pagalakin sa akin. Nguni't pagka ako'y natisod sila'y nangagagalak, at nagpipisan: ang mga uslak ay nagpipisan laban sa akin, at hindi ko nalaman; Gaya ng mga nanunuyang suwail sa mga kapistahan, kanilang pinagngangalit sa akin ang kanilang mga ngipin. 1 Plead my cause, O LORD, with those who strive with me; Fight against those who fight against me. Psalm 91 Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. 2 Take hold of shield and buckler and stand up for my help. David complains of his enemies and their wrong dealings—He asks the Lord to judge him according to his righteousness. Un psalm al lui David Apără-mă* Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă** Tu cu cei ce se luptă cu mine! I want to look at Psalm 35 to a brief overview of the 28 verse is contained within it and closed with some application. tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” I will say of the LORD, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.” Read verse in New International Version In John 15:25, Jesus quotes Psalm 35:19 and 69:4. Psalm … 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. Psalm 106 You May Get What You Pray For. Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta”! 12Iginaganti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti, sa pagpapaulila ng aking kaluluwa. Its a prayer points to put you as a christian in an offensive mood. 5 Psalm 104:24-35 Bird Song. 23 11Mga saksing masasama ay nagsisitayo; sila'y nangagtatanong sa akin ng mga bagay na di ko nalalaman. 18Ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan: aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. PS 35:4 Let them be confounded and put to shame that seek after my soul: let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt. Maging madilim nawa, at madulas ang kanilang daan, at habulin sila ng anghel ng Panginoon. Mangahiya nawa sila, at madala sa kasiraang puri ang nagsisiusig sa aking kaluluwa: mangapabalik sila, at mangalito silang nagsisikatha ng aking kapahamakan. 2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help. A Psalm of David. 1 Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. 1 Plead my cause, O Lord, with them that strive with me: fight against them that fight against me. Magsihiyaw nawa ng kagalakan, at mangasayahan, ang nagsisilingap ng aking katuwiran: Oo, mangagsabi nawa silang palagi: Dakilain ang Panginoon, na nalulugod sa kaginhawahan ng kaniyang lingkod. Huwag silang magsabi sa kanilang sarili: Aha, nasa namin: huwag silang magsabi: Aming sinakmal siya. Panginoon, hanggang kailan titingin ka? 2 Contend, LORD, with those who contend with me; fight against those who fight against me. Psalm 105:1 The Salt Of Gratitude. Psalm 35 - King James Version; Contend with Those who Contend with Me; The Lord the Avenger of His People; {A Psalm of David.} Psalms 35. 2 Humawak ka ng kalasag at ng longki, at tumayo ka na pinaka tulong sa akin. Mga saksing masasama ay nagsisitayo; sila'y nangagtatanong sa akin ng mga bagay na di ko nalalaman. It is addressed to God in its entirely and presents Him as The God who forgives (verses 1-4), the God who intervenes in history (verses 5-8), and the God who provides (verses 9 … 15 "O Lord, my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands; if I have rewarded evil unto him that was at peace with me (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy): let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth." 35 Plead my cause, O Lord, with them that strive with me: fight against them that fight against me. tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. -- This Bible is now Public Domain. 20Sapagka't sila'y hindi nangagsasalita ng kapayapaan: kundi sila'y nagsisikatha ng mga magdarayang salita laban sa mga tahimik sa lupain. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. Psalm 35:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. 3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation. 13 Psalm 105 Thanksgiving All Year. God, please help me. 21 19
2020 psalm 35 tagalog